skrøvseth-bygg-tømrer-levanger

Vanlige spørsmål

Jobber dere kun i Levanger-området?

Nei, i tillegg til Levanger tar vi på oss oppdrag på Skogn, Verdal, Røra, Inderøy og Steinkjer. Hele Innherred egentlig.

Hvor mange ansatte er dere?

Vi er 3 ansatte.

Jeg ser dere er en mesterbedrift, men hva innebærer egentlig dette?

For å kunne kvalifisere seg som en mesterbedrift, må en eller flere av tømrerne som jobber i bedriften, ha fullført og bestått en mesterutdanning. Mesterutdanningen omfatter opplæring innen etablering og ledelse, og faglig ledelse. Det handler om å kvalitetssikre bedriftens tjenester, slik at du som kunde kan ha tillit til at vi leverer arbeid av høy kvalitet.

Fastpris eller timepris?

Det kommer så klart litt an på oppdraget, men opererer til vanlig med fast pris per prosjekt.

Hvordan kan jeg ta kontakt?

Ring oss på 45260270 eller send en epost til oleskrovseth@hotmail.com. Vi svarer mellom 07-15 hverdager.

Hvilke oppdrag tar dere?

Vi tar på oss alt fra små renoveringsjobber til bygging av nye hus.

Hvordan ser en vanlig byggeprosess ut?

Her er en liste som beskriver en byggeprosess:

 1. Befaring: Møte mellom tømrerfirmaet og kunden for å diskutere prosjektets omfang, mål og budsjett.
 2. Tilbud: Tømrerfirmaet utarbeider et tilbud som inkluderer estimerte kostnader og tidsrammer for prosjektet.
 3. Kontrakt: Etter aksept av tilbudet, utarbeides en kontrakt som klargjør alle detaljer, inkludert betalingsbetingelser og prosjektspesifikasjoner.
 4. Byggesøknad: Om nødvendig, søkes det om alle nødvendige tillatelser og godkjenninger fra lokale myndigheter.
 5. Prosjektering: Hvis det kreves, gjennomføres en detaljert planleggingsprosess, inkludert teknisk tegning og materialvalg.
 6. Start-møte: En møte hvor både kunden og tømrerfirmaet går gjennom planene og prosjektdetaljene før arbeidet starter.
 7. Byggeprosessen: Dette er hovedfasen av prosjektet, der tømrerne utfører arbeidet i samsvar med prosjektdesignet og kontrakten.
 8. Kvalitetskontroll: Under hele byggeprosessen gjennomføres inspeksjoner for å sikre at arbeidet utføres i henhold til høyeste standarder.
 9. Kommunikasjon: Regelmessig kommunikasjon mellom tømrerfirmaet og kunden for å holde dem oppdatert om prosjektets fremdrift.
 10. Ferdigstillelse: Når byggearbeidet er ferdig, gjennomgås prosjektet for å sikre at alt er i henhold til kontrakten og kundens forventninger.
 11. Overlevering: Kunden overtar prosjektet og betaler de siste fakturaene i henhold til kontrakten.
 12. Ettårs-befaring: Et år etter ferdigstillelse, gjennomføres en befaring for å identifisere eventuelle garantiansvarsproblemer som trenger løsning.
Dette de viktigste trinnene i en typisk byggeprosess, men det er viktig å merke seg at prosjektets natur og kompleksitet kan påvirke rekkefølgen og detaljene i hvert trinn. Å samarbeide med erfarne fagfolk og ha en klar kommunikasjon gjennom hele prosessen er oppskriften på et vellykket prosjekt. Dette har vi gode rutiner for noe som gjør det enkelt for deg som vår kunde.
Er dere godkjent lærebedrift?

Ja, siden vi er en mesterbedrift er vi også godkjent som lærebedrift og kan ta inn lærlinger.

skrøvseth-bygg-tømrer-levanger

Skrøvseth Bygg ©

Org.nr: 917 912 548

Nettsiden er levert av Styleweb